12 Jyothir Linga Kshetram !!

 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sourashtrey Somanatham Cha Srisailey Mallikarjunam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ujjayinam Mahakalm Omkaram Amaleswaram
 
 
 
 
 
Paralyam Vaidhyanatham Cha Dakinyam Bhimashankaram

 
 

 
 
 
 
Sethubandhethu Ramesam Nagesam Dharukavaney
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varanyasyam Thu Vishvesham Tryambakam Gouthami Thade
 
 
 
 
Himalayethu Kedaram Grushnesham Cha Shivalaye
 
 
 
 


 
Yethani Jyothirlingani Sayam Pratha: Padennara:
Saptha Janma Krutham Papam Smaranena Vinashyathi.
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
 
Jai Sriman Narayana !!

No comments: