Sthothras - Lyrics & Its meanings|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Anjaneya Navarathnamala by Maharishi Valmiki

Sri Haryashtakam by Prahladha
Sri Gajendhramoksham – Srimad Bhagavatham

Sri Lakshmi Ashtothara Shathanama Sthothram by Lord Shiva
Sri Nandhakumara Ashtakam by Sri Vallabhacharya
Sri Vishnu Shathanama Sthothram by Maharishi Vedavyasa
Sri Rama Ashtothara Shathanam Sthothram
Sri Apadhuddharaka Sthothram
Sri Vishnu Ashtothara Shathanam Sthothram by Maheshwara Rishi
Sri Sita Rama Sthothram by Lord Hanuman
Sri Ramaraksha Sthothram by Rishi Budha Koushika
Sri Ramakavacham by Sage Agasthya
Sri Srirama Mangalashashanam by Sage Jamatha
Sri Ramabhadhra Mangalashasanam by Sri Srinivasayathindhra
Sri Rama Sthothram by Lord Indhra
Sri Rama Sthothram by Jatayu
Sri Harinamamala by Emperor Mahabhali
Sri Yamunashtakam by Sri Vallabhacharya
Sri Shivathandava Sthothram by Ravana|| Jai Sriman Narayana ||


Works of Sri Adishankaracharya !!
|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Shivamanasa PujaSri Shiva Aparadhakshamapana SthothramSri Narayana Sthothram


Kashi Vishwanatha Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Maya Panchakam sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings

http://www.sthothramala.blogspot.ae/2016/03/maya-panchakam-by-sri-adi.html


Kasi Panchakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Guru Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Ganga Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings

Shivananda Lahari by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Soundarya Lahari by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Jagannatha Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Krishnashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Annapoornashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Narmada Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Manikarnika Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Harisharanashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & its meanings


Sri Ardhanareeshwara Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics & Its meaning


Swarnamala Sthuthi by Sri Adishankaracharya – Lyrics and Meanings


Sri Balamukundashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Govinda Ashtakam  by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Sri Rama Pancharathnam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings
http://sthothramala.blogspot.ae/2016/04/sri-rama-pancharathnam-by-sri.html


Maneesha Panchakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and Meanings


Dhasha Sloki Sthuthi by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Bhagavan Manasa Puja by Sri Adishankaracharya – Lyrics and Meanings
http://sthothramala.blogspot.ae/2016/04/bhagavan-manasa-puja-by-sri.html


Dhanyashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & Meanings


Advaitha Pancharathnam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings
http://sthothramala.blogspot.ae/2016/04/advaitha-pancharathnam-by-sri.html

Sri Bhavani Bhujangam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Bhramaramba Ashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings


Dhanyashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Bhavani Bhujanga Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Rama Bhujanga Sthothram by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings


Sri Krishnashtakam by Sri Adishankaracharya – Lyrics and meanings

|| Jai Sriman Narayana ||


Sri Lakshmi Hrudhayam Sthothram by Rishi Bhargava !! Lyrics & meanings


|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Lakshmi Hrudhayam Sthothram by Rishi Bhargava !! Lyrics & meanings


Sri Lakshmi Hrudhayam Sthothram by Rishi Bhargava !! Lyrics & meanings 1 -10


Sri Lakshmi Hrudhayam Sthothram by Rishi Bhargava !! Lyrics & meanings – 11 -18


Sri Lakshmi Hrudhayam Sthothram by Rishi Bhargava !! Lyrics & meanings –Mukhabeejam 19 -30


Sri Lakshmi Hrudhayam Sthothram by Rishi Bhargava !! Lyrics & meanings –Nethrabeejam 31 -40


Sri Lakshmi Hrudhayam Sthothram by Rishi Bhargava !! Lyrics & meanings –Nethrabeejam 41 -50


Sri Lakshmi Hrudhayam Sthothram by Rishi Bhargava !! Lyrics & meanings –Nethrabeejam 51 -60


Sri Lakshmi Hrudhayam Sthothram by Rishi Bhargava !! Lyrics & meanings –Nethrabeejam 61 -70


Sri Lakshmi Hrudhayam Sthothram by Rishi Bhargava !! Lyrics & meanings –Kukshibeejam 71 -80


Sri Lakshmi Hrudhayam Sthothram by Rishi Bhargava !! Lyrics & meanings –Kukshibeejam 81 -90


Sri Lakshmi Hrudhayam Sthothram by Rishi Bhargava !! Lyrics & meanings –Kandabeejam 91 -100


Sri Lakshmi Hrudhayam Sthothram by Rishi Bhargava !! Lyrics & meanings –Kandabeejam 101 -108|| Jai Sriman Narayana ||

Shiva Giti Mala/Shiva Ashtapadi by Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswathi ( 62nd Seer of Kanchi Kamakoti Peedam )|| Jai Sriman Narayana |||| Shankara ||

Shiva Ashtapadi – Shiva Giti Mala

Shiva Giti Mala – Prathama Ashtapadi – 1

Shiva Giti Mala – Dwithiya Ashtapadi 2

Shiva Giti Mala – 3

Shiva Giti Mala – 4

Shiva Giti Mala – 5

Shiva Giti Mala – 6

Shiva Giti Mala - Thrithiya Sarga: Ashtapadi – 7

Shiva Giti Mala – 8

Shiva Giti Mala – 9

Shiva Giti Mala – 10

Shiva Giti Mala – 11

Shiva Giti Mala - Dwadashashtapadi : Ashtapadi – 12

Shiva Giti Mala - Tryodashashtapadi : Ashtapadi – 13

Shiva Giti Mala  || Chathurdhashashtapadi ||  Ashtapadi 14

Shiva Giti Mala - Panchadashashtapadi - Ashtapadi – 15

Shiva Giti Mala - Shodashashtapadi - Ashtapadi -16

Shiva Giti Mala- Sapthadashashtapadi - Ashtapadi 17

Shiva Giti Mala – 18

Shiva Giti Mala  !! Yekonavimshashtapadi - Ashtapadi – 19


Shiva Giti Mala – 20