108 Names of Lord Shiva !!

Jai Sriman Narayana !!Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!Kalishpati, Bootnath, Vednath, Nandraj, Mahakal, Ruadarnath, Nand ki sawari, Joytirling, Bhimshankar, Natraj, Parlankar, Damrudhari, Chanderdhari, MalikaArjun, Bhimeshwar, Vishdhari, Bhambhole, Omkareshwar, Omkarswami, Trishuldhari, Vishavnath, Anadidev, Bholenath, Umashankar, Umapati, Gorapati, Ganpita, Bholebaba, Shivji, ShankarShambu, Neelkanth, Mahakaleshwar, Tripurari, Trilokinath, Trinatredhari, Gangadhari, Barfanibaba, Jagatpita, Mrituanjya, Badrinath, Rameshwar, Lankeshwar, Amarnath, Kedarnath, Malleshwar, Ardnarishwar, Nageshwar, NagaArjun, Jatadhari, Neeleshwar, Sheshnag, Dinanath, Somnath, Yogi, Bhandaribaba, Bhamlahri, Shiva, Gauri Shankar, Mahesh, Maheshwarya, Mahadev, Adinath, Alokanath, DevDeveshwar, Prannath, Shivam, Mahadani, Shivdani, Sankathari, Parmpita, Maheshwar, Rundmaladhari, Jagpalankarta, bhagawan, Pashupati, Sangmeshwar, Daksheshwar, Ghrineshwar, ManiMahesh, AndiAmar, Ashutosh, Maharaj, Vilavkeshwar, Achaleshwar, Abhankar, Pataleshwar, Dundheshwar, Sarpdhari, TrilokiNaresh, Hatthyogi, Vishleshwar, Nagadhiraj, Sarveshwar, Bhasmasur, Baba, Chandreshwar, Trikaldarshi, Trilokswami, GarhShankar, Mukateshwar, Nateshwar, Girjapati, Bhadareshwar, Bikshunath,Nijreshwar,Kirateshwar, Avdoothpati, Bheelpati, Jitnath, Vrisheshwar,Bootheshwar.
Jaya Jaya Shankara Hara Hara Sankara !!


Jai Sriman Narayana !!

No comments: