Sthothras - Lyrics & Its meanings|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Anjaneya Navarathnamala by Maharishi Valmiki

Sri Haryashtakam by Prahladha
Sri Gajendhramoksham – Srimad Bhagavatham

Sri Lakshmi Ashtothara Shathanama Sthothram by Lord Shiva
Sri Nandhakumara Ashtakam by Sri Vallabhacharya
Sri Vishnu Shathanama Sthothram by Maharishi Vedavyasa
Sri Rama Ashtothara Shathanam Sthothram
Sri Apadhuddharaka Sthothram
Sri Vishnu Ashtothara Shathanam Sthothram by Maheshwara Rishi
Sri Sita Rama Sthothram by Lord Hanuman
Sri Ramaraksha Sthothram by Rishi Budha Koushika
Sri Ramakavacham by Sage Agasthya
Sri Srirama Mangalashashanam by Sage Jamatha
Sri Ramabhadhra Mangalashasanam by Sri Srinivasayathindhra
Sri Rama Sthothram by Lord Indhra
Sri Rama Sthothram by Jatayu
Sri Harinamamala by Emperor Mahabhali
Sri Yamunashtakam by Sri Vallabhacharya
Sri Shivathandava Sthothram by Ravana|| Jai Sriman Narayana ||


No comments: