Shakthi Peedam / Shakthi Sthalam !!

Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
 
Jai Ambey Ma !!1
Kanchipuram
Odiyana Peedam/
Kamakshi & Kalabhairava
2
Sri Lanka/Jaffna
Hand
Indrakshi/Nagabhushani &
Rakshaseshwar/Nayanar
3
Naina/Karachi/Pakistan
Eyes
Mahishamardhini &
Krodhish
4
Sugandha/Shikarpur/Bangladesh
Nose
Sunanda &Tryambak
5
Amarnath, Kashmir
Throat
Mahamaya & Trisansandheshwar
6
Jwalamukhi, H.P
Tongue
Sidhhitha & Unmatha Bhairav
7
Ambaji, Gujarat
Heart
Ambaji
8
Nepal, Gujyeshwari Temple, Near Pasupathinath Temple
Knees
Mahashira & Kapali
9
Manas, locate at the feet of Mount Kailash/Lake Manasarovar
Right Hand
Dakshayani & Amar
10
Girija in Utkal, Orrissa
Navel
Girija/Viraja & Jagannath
11
Gandaki, Nepal
 
Gandaki Chandi & Chakrapani
12
Bahula, Katwa, West Bengal
Left arm
Bahula & Bhiruk
13
Ujaani, Guskara, Burdwan Dist, West Bengal
Right wrist
Mangal Chandika & Kapilambar
14
Udaipur, Tripura
Right Leg
Tripurasunari & Tripuresh
15
Sitakund, Chittagong District, West Bengal
Right Arm
Bhavani & Chandranath/Chanrasekhar
16
Trisrota, Jalpaiguri Distric t, West Bengal
Left Leg
Bhramari & Ambar
17
Kamgiri, Kamakhya, Assam
Genital organ
Kamakhya & Umanand
18
Yogadhya, Khirgram, West Bengal
Right Toe
Jugadhya & Ksheer Khandak
19
Kalighat, Kolkatta
Right Toe
Kalika & Nakulesh
20
Prayag, Uttar Pradesh
Hand
Lalita & Bhava
21
Jayanti, Kalajore Bhaurbhag, Bangladesh
Falizur Kalibari
Left Thigh
Jayanti & Kramadhishwar
22
Kireet, Murshidabad Dist. West Bengal
Crown
Vimla & Sanwart
23
Varanasi, Manikarnika Ghat, Allahabad,
Earring
Vishalakhi/Manikarni & Kalabhairav
24
Kanyakumari, Tamil Nadu
Back
Sarvani & Nimish
25
Kurukshetra, Haryana
Ankle bone
Savitri & Sthanu
26
Manibandh, Pushkar, Ajmer, Rajasthan
Two Bracelets
Gayatri & Sarvanand
27
Shri Shail, Gotatikar, Bangladesh
Neck
Mahalakshmi & Sambaranand
28
Kankalitala, Kankaleshwari, West Bengal
Bone
Devagarbha & Ruru
29
Kalmadhav, Amarkantak, Madhya Pradhesh
Left part of Back
Kali & Asitang
30
Shondesh, Amarkantak, Madhya Pradesh,
Right Part of Back
Narmada & Bhadrasen
31
Ramgiri, Chitrakood, U.P
Right Breast
Shivani & Chanda
32
Vrindavan, Bhuteshwar Mahadev, U.P
Ringlets of Hair
Uma & Bhuthesh
33
Suchindram, Kanyakumari, Tamil Nadu
Upper Jaw -teeth
Narayani & Sanhar
34
Panchsagar, (Haridhwar)
Lower Jaw - teeth
Varahi & Maharudra
35
Karatoyatat,Bhabhanipur Village, Bogra District, Bangladesh
Left Anklet
Arpana & Vaman
36
Sri Parvat, Ladakh, Kashmir and
Sri Sailam, Kurnool, A.P
Right Anklet
Srisundari & Sundaranand
37
Vibhash, Purbha Medhinipur District, West Bengal
Left Ankle
Kapalini/Bhimarupa & Sarvanand
38
Prabhas Kshetram, Veraval, Gujarat
Stomach
Chandrabhaga & Vakratund
39
Bhairavparvat, near Kshipra River, Ujjain, Madhya Praesh,
Upper Lips
Avanti & Lambhakarna
40
Jansthan, on the banks of Godavari, Nashik, Maharashtra,
Chin
Bhramari & Vikritaksh
41
Kotilingeshwar Temple, Rajamundry, A.P
Cheeks
Rakini/Vishweshwari & Vatsanabha/Dandapani
42
Birat, Bharatpur, Rajasthan
Fingers on left feet
Ambika & Amrutheshwar
43
Ratnavali, Hooghly District, West Bengal
Right Shoulder
Kumari & Shiva
44
Mithila, Janakpur,
Left Shoulder
Uma & Mahodar
45
Nalateshwari Temple, Birbhum Dist. West Bengal
Feet Bone
Kalikadevi & Yogesh
46
Karnat
Ears
Jayadurga & Abhiru
47
Bakreshwar on the banks of Paapahara River, Bhirbhum District, West Bengal
Portion between eyebrows
Mahishamardhini & Vakranath
48
Jessoreswari, Ishwaripur, Satkhira District, Bangladesh
Palms
Jashoreshwari & Chanda
49
Attahas, Bhardaman District, West Bengal
Lips
Phullara &Vishwesh
50
Nandikeshwari Temple, Sainthia Town,
Bhirbhum District, West Bengal
Necklace
Nandini &Nandikeshwar
51
Karachi, Pakistan
Bhramarandhra
Kottari & Bhimlochan
52
Dhanteshwari, Jagadalpur, Chattisgarh
Teeth
Dhantheshwari & Kapal Bhairav


Jai Ambey Ma !!
 
 
 
 
 
Jai Sriman Narayana !!

 

No comments: