275 Thevara Shivasthalam !! Nadu Nadu Shivasthalam !!


Jai Sriman Narayana !!
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!

 
 Male Deity
Female Deity
Shivasthalam & Mangalasanam
Thir Theerthapureeswarar
Arathurainathar/Anandatheswarar
Sri Anandanayaki
Tripurasundari/
Araithurainayaki
Thirunelvayil/Arathurai
Koodallur,
Appar,Sundarar,Sambandhar
Thiru Sudarkozhuntheeswarar
Pralayakaleswarar/
Kadanthainathar
Sri Amodhanambikai
Kadanthainayaki
Thirupennadagam
Thunganaimadam, Kadalur
Appar , Sambandhar
Thiru Narthana Vallabeswarar
Nerikattumnayakar
Sri Parasakthi
Gnana Sakthi
Thirukoodalaiyatrur
Kadalur
Sundarar
Thiru Neelakandeswarar
Thirukumaraswamy
Thiruveeramulaiamman
Thiruneelamalarkanni Ammai
Thir Erukathampuliyur
Kadalur
Thiru Gnana Sambandhar
Thirushivakozhuntheeswarar
Thiru Karuthadanganni
Ilamkombanal
Thiruthinai Nagar
Kadalur
Sundarar
Thiruchopuranathar
Mangalapureeswarar
Thiruchopuranayaki
Thyagavalliammai
Thiruchopuram
Kadalur
Sambandhar
Thiruvadhikai Veerattanathar
Thiruvadhikai Veeratteswarar
Sri Tripurasundari
Thiruvadhikai
Kadalur
Appar,Sundarar, Sambandhar
Thirunavaleswarar
Thirubakthajaneswarar
Sri Sundaranayaki
Manonmani
Thirunavalur
Kadalur
Sundarar
Thiru Pazhamalainathar
Viruthaleswarar
Periyanayaki
Viruthambikai
Balambikai
Thirumuthukundram
Kadalur
Appar,Sundarar,Sambandhar
Thiru Vennaiyappar
Swarnaghateswarar
Thiruneelamalarkanni
Thirunelvennai
Kadalur
Thiru Gnana Sambandhar
Thiru Veeratteswarar
Sri Sivanandavalli
Thirukkovilur
Kadalur
Appar,Sambandhar
Thiru Araiyaninathar
Athulyanatheswarar
Thiru Azhagiyaponnammai
Sri Soundirakanakambikai
Thiruaraiyaninallur
Kadalur
Sambandhar
Thiru Idayatrunathar
Idayatreeswarar/Maruntheeswarar
Krupapureeswarar
Thiruchitridainayaki
Thiruvidaiyaru
Kadalur
Sundarar
Thiru Thaduthatkondanathar
Krupapureeswarar
Venupureeswarar
Thiruverkanniammai
Mangalambikai
Thiruvennainallur
Kadalur
Sundarar
Thiru Shishtagurunathar
Pasupatheeswarar
Thavaneriappar
Poonkothainayaki
Shivalokanayaki
Thiru Thuraiyur
Kadalur
Sundarar
Thiru Vadukoornathan
Vadukeeswarar
Sri Tripurasundari
Vaduvakirkanniammai
Thiru Vadukoor
Kadalur
Thiru Gnana Sambandhar
Thiru Vamanapureeswarar
Manikkavaradar
Uthavinayakar
Sri Ambujakshi
Manikkavalli
Uthavinayaki
Thirumanikuzhi
Kadalur
Thiru Gnana Sambandhar
Thirupadaleeswarar
Padaleswarar
Thondrathunainathar
Periyanayaki
Thokainayaki
Arunthavanayaki
Thiruppathiripuliyur
Kadalur
Appar,Sambandhar
Thiru Shivalokanathar
Mundeeswarar
Sri Soundaryanayaki
Kanarkuzhaliammai
Thirumundeecharam
Vizhippuram
Appar
Thiru Panangatteeswarar
Sri Sathyambikai
Puravammai
Meyyambal
Thirupanagattur/
Puravar Panangattur
Vizhippuram
Sambandhar
Thiru Azhagiyanathar
Abirameswarar
Azhagiyanayaki
Mukthambikai
Thiruvamathur/
Thiru Amathur
Vizhippuram
Appar,Sundarar,Sambandhar
Thiru Arunachaleswarar
Annamalaiyar
Thiruunnamalai Ammai
Thiruvannamalai
Thiruvannamalai
Appar,Sambandhar


Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
Jai Sriman Narayana !!
 

 

 

 

No comments: