275 Thevara Shivasthalam !! Kongu Nadu Shivasthalam !!


Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
  Male Deity

Female Deity

Thevara Shivasthalam & Mangalasanam

Sri Sangameswarar

Sri Vedanayaki

Sri Vedambikai

Thirunana

Bavani, Erode

Thiru Gnana Sambandhar

Sri Ardhanareeswara

Ma Thoru Pakar

Sri Pakampiriyal

Thiruchengode

Namakkal

Thiru Gnana Sambandhar

Thiru Pasupathinathar

Thiru Anilayaippar

Sri Sundaravalli

Sri Alangaravalli

Thirukkaruvoor/Karoor

Thiru Gnana Sambandhar

Thiru Muruganathaswami

Sri Avdai Nayaki

Thiru Murugan Poondi

Avinasi, Thirupoor

Sundaramoorthi Nayanar

Thirukodumudinathar

Makudeswara Swami

Sri Vadivudai Nayaki

 

Thiruppandikodumdi/Kodumudi

Erode

Sundarar, Appar, Sambandhar

Thiru Avinasi Appar

Sri Karunambikai

Thiruppukoliyur/Avinasi

Thirupoor

Sundarar

Thiru Vikruthanatheswarar

Thirukalyana Vikrutheswarar

Sri Vikrutheswari

Vikruthanayaki

Madhurabhashini

Pannormozhiammai

Thiruvenchamakoodal

Thiruvenchamakoodalur

Sundarar

 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
Jai Sriman Narayana !!
 
 

1 comment:

Anonymous said...

Thiruvenchamakoodalur????
Where is it