Sri Jayadeva Ashtapadi - Gita Govinda Mahakavyam !! Ashtapadi - VIII !!

Jai Sriman Narayana !!

Radhey Krishna !!

Sarga: 4
Radha's Upasana Kramam

Yamuna Theera Vaneera
Nikunjey Mandhamasthitham
Praha Prema Bharoth Brantham
Madhavam Radhika Sakhi

Ashtapadi - 8
Sourashtra/Senchuritti/Kanada

Nidhathi Chandanam Indu Kiranam
Anu Vindhathi Khedha Madhiram
Vyala Nilaya Milanena Garalamiva
Kalayathi Malaya Sameeram

Sa Virahey Thavadheena
Madhava Manasija Vishikha Bhayadhiva
Bavanaya Thwayi Leena
Sa Virahey Thavadheena

Avirala Nipathitha Madhana Sharadhiva
Bhava Dhavanaya Visalam
Swahrudaya Marmani Varma Karothi
Sajala Nalini Dhala Jalam
Sa Virahey Thavadheena

Kusuma Vishikha Sara Thalpamanalppa
Vilasa Kala Kaneeyam
Vrathamiva Thava Pari ramba Sukhaya
Karothi Kusuma Shayaneeyam
Sa Virahey Thavadheena

Vahathi Cha Galitha Vilochana
Jaladharam Anana Kamalam Udharam
Vidhumiva Vikada Vidhunthutha Dhantha
Dhalana Galithamrutha Dharam
Sa Virahey Thavadheena

Vilikhathi Rahasi Kuranga Madhena
Bavantha Masama Sarabootham
Pranamathi Makara Madho Vinidhaya
Karey Cha Saram Nava Chootham
Sa Virahey Thavadheena

Prathipadha Midhamapi Nigadhitha Madhava
Thava Charaney Pathithaham
Thwayi Vimukhey Mayi Sapadhi Sudha Nidhi-
Rapi Thanuthey Thanu Dhaham
Sa Virahey Thavadheena

Dhyana Layena Pura: Parikalpya
Bhavantha Matheeva Dhurapam
Vilapathi Hasathi Visheedhathi Rodhithi
Chanjathi Munjathi Thapam
Sa Virahey Thavadheena

Sri Jayadeva Banithamadhikam
Yadhi Manasa Nadaneeyam
Hari Virahakula Vallava Yuvathi-
Sakhee Vachanam Padaneeyam
Sa Virahey Thavadheena

Radhey Krishna !!

Jai Sriman Narayana!!

No comments: