Sri Annapoornashtakam by Sri Adi Shankara !! Lyrics & meanings

Jai Sriman Narayana !!
Jai Ambey Ma !!

Oh! Goddess Sri Annapoorneshwari, who is the ruler of the City of Kashi/Kashipuradhishwari, provider of eternal happiness and bliss, personification of beauty, compassionate, remover of fear and purifies sins,   Oh! Goddess Sri Maheshwari who appears before her zealous devotees and glorified the clan of Mount Himavan, I earnestly pray to provide alms in abundance.
Oh! Goddess Sri Annapoorneshwari, who is the ruler of  the City of Kashi, adorned in various precious stones and jewels, attired in majestic white garment, whose high raised bosom is decorated with marvelous long pearl necklace and soaked in the magnificent scent from the woods of Kashmira, I earnestly pray to provide  alms in abundance.
Oh! Goddess Sri Annapoorneshwari, who is the ruler of the City of Kashi, finds immense bliss in the practice of Yoga, personification of Dharma/righteousness and Artha/wealth, destroyer of enemy, has the resplendence of the waves of Lord Chandra, protector of three worlds, provider of all material well-being, I earnestly pray to provide alms in abundance.
Oh! Goddess Sri Annapoorneshwari, who is the ruler of the City of Kashi, dwells in the caves of Mount Kailash as abode, Oh! Gouri, Oh! Uma, Oh! Shankari, Oh! Kaumari, Oh! Omkarabeejakshari/personification of Pravanava Manthra ‘Om’, provider of compassion, protection and liberation, I earnestly pray to provide alms in abundance.
Oh! Goddess Sri Annapoorneshwari, who is the ruler of the City of Kashi, provider of bliss and compassion, whose existence is visible and invisible as well, she restores the entire Universe in her stomach, she is the destroyer of illusions, provider of eternal wisdom and knowledge, she is the cause of immense pleasure of Lord Vishweshwara, I earnestly pray to provide alms in abundance.
Oh! Goddess Sri Annapoorneshwari, who is the ruler of the City of Kashi, she is the Urvi/ Earth and ruler of its people/Sarvajaneshwari, She is Goddess/Bhagavathi and she is the Mother of the Universe, Goddess Annapoorneshwari.  She has beautiful cloud like black braid of hair, provider of alms persistently, she is the manifestation of eternal bliss and provider of auspiciousness, I earnestly pray to provide alms in abundance.
Oh! Goddess Sri Annapoorneshwari, who is the ruler of the City of Kashi, personification of beginning and end, possesses Lord Shambu in three statuses, she is the Goddess of Kashmira, she is the ruler of three worlds like three waves, she is the immortal sprout of the Universe and its people, I earnestly pray to provide alms in abundance.
Oh! Goddess Sri Annapoorneshwari, who is the ruler of the City of Kashi, adorned in various precious gems and jewels, Oh! Dakshayani/daughter of Dakshaprajapathi, Oh! Sundari/personification of beauty, finds immense pleasure in the pot of sweet porridge on her left side, Oh! Maheshwari, provider of auspiciousness, fulfils the desires of her passionate devotees; I earnestly pray to provide alms in abundance.
Oh! Goddess Sri Annapoorneshwari, who is the ruler of the City of Kashi, has the resemblance of millions of Lord Aditya, and reflection of Lord Chandra and Lord Agni, adorned in gem studded ear-hoops which has the resemblance of Lord Chandra, Lord Surya and Lord Agni,  she has the complexion of blend of Lord Chandra and Lord Surya, adorned in Japamala/prayer beads, scriptures, Pasham and Anksuha, I earnestly pray to provide alms in abundance.
Oh! Goddess Sri Annapoorneshwari, who is the ruler of the City of Kashi, adorns in various fierce armaments which gives out dreadful look, she is the mother of the Universe, She is the ocean of mercy, she is the provider of liberation and auspiciousness, she is the Goddess of the Universe/Vishweshwari, She is the personification of wealth/Sridhari, she is the cause for the crush of pride of Dakshaprajapathi, she is the cause for dispassion, I earnestly pray to provide alms in abundance.
Oh! Goddess Sri Annapoorne, Oh! Sadhapoorne/flawless, who is the dearest consort of Lord Shankara, provider of eternal wisdom and renunciation Oh! Parvathi, I earnestly pray to provide alms in abundance.  Goddess Sri Parvathi is my mother and Lord Maheshwara is my father, my relatives are the devotees of Lord Shiva and my motherland is the Universe.
Nithyanandakari  Varabhayakari Soundarya Rathnakari
Nirdhoothakhila Ghorapavanakari Prathyaksha Maheshwari |
Praleyachala Vamshapavanakari Kashipuradhishwari
Bhikshamdhehi Kripavalambanakari Matha Annapoorneshwari ||
Nana Rathna Vichithra Bhooshanakari  Hemambaradambari
Mukthahara Vilambamana Vilasadhvakshoja Kumbhadhari |
Kashmiragaruvasitha Ruchikari Kashipuradhishwari |
Bhiksham Dhehi Kripavalambanakari Matha Annapoorneshwari ||
Yoganandakari  Ripukshayakari  Dharmartha Nishtakari
Chandrarkkanala Bhasamanalahari Thrailokhya Rakshakari |
Sarvaishwarya Samastha Vanchithakari Kashipuradhishwari
Bhiksham Dhehi Kripavalambanakari Matha Annapoorneshwari ||
Kailasachala Kandharalayakari  Gouri Uma Shankari
Koumari  Nigamarthagocharakari Omkara Beejakshari |
Mokshadhvara Kavadapadanakari Kashipuradhishwari
Bhiksham Dhehi Kripavalambanakari  Matha Annapoorneshwari ||
Dhrushya Dhrushya Vibhoothi Vahanakari Brahmanda Mandodhari
Leela Nataka Soothrabedhanakari Vijjyanadeepankuri |
Srivishvesha Mana: Prasadhanakari Kashipuradhishwari
Bhiksham Dhehi Kripavalambanakari Matha Annapoorneshwari ||
Urvvi Sarva Janeshwari  Bhagavathi  Matha Annapoorneshwari
Venineela Samana Kunthaladhari Nithyannadhaneshwari |
Sarvanandhakari Sadha Shubhakari Kashipuradhishwari
Bhikshamdhehi Kripavalambanakari Matha Annapoorneshwari ||
Adhikshantha Samasthavarnanakari Shambhosthribhavakari
Kashmira Thrijaleshwari Thrilahari Nithyankura Sharvari |
Kamakankshakari Janodhayakari Kashipuradhishwari
Bhikshamdhehi Kripavalambanakari Matha Annapoorneshwari ||
Devi  Sarva Vichithra Rathna Rachitha Dhakshayani Sundari
Vame Swadhupayodhara Priyakari Soubhagya Maheshwari |
Bhaktha Abhishtakari Sadha Shubhakari Kashipuradhishwari
Bhiksham Dhehi Kripavalambanakari Matha Annapoorneshwari ||
Chandrakkanala Kodi Kodi Sadhrusha Chandhrashu Bhimbadhari
Chandrakkagra Samana Kundaladhari Chandhrakkavarneshwari |
Mala Pusthaka Pashasamkushadhari Kashipuradhishwari
Bhisksham Dhehi Kripavalambanakari Matha Annapoorneshwari ||
Kshathrathrana Kari Maha Bhayakari Matha Kripasagari
Sakshan Mokshakari Sadha Shivakari Vishweshwari Sridhari |
Dhakshakranthakari Niramayakari  Kashipuradhishwari
Bhiksham Dhehi Kripavalambanakari Matha Annapoorneshwari ||
Annapoorne Sadhapoorne Shankara Pranavallbhey
Gnana Vairagya Siddhyartham Bhiksham Dhehi Cha Parvathi |
Matha  Mey Parvathi Devi Pitha Devo Maheshwara:
Bandhava: Shiva Bhakthascha Swadhesho Bhuvanathryam ||
Jai Sriman Narayana !!

No comments: