Sri Chamunda Sthuthi !! Lyrics & Its meaning

Jai Sriman Narayana !!
Jai Ambey Ma !!
Victory to Goddess Sri Chamunda ! My salutation to Goddess Sri Chamunda, who is all pervading, destroyer of evil spirits/Bhoothapaharini and Kalarathri/death arrives at the dark hours.  My salutation to Goddess Sri Chamunda, who is the consort of Lord Shiva, Lord of the Universe, she is unblemished, and Virupakshi has three curved eyes, she has colossal form and she is the personification of wisdom & knowledge; she has pot belly and she is the creator of illusion.  She wins over the minds of the individuals and difficult to understand, she has huge eyes and she is easily gets angry and cools down as well.  She is auspicious and most desirable to music and dance; she has peculiar physical structures and she is the cause for epidemic/Mahamari.  She is black complexioned/Mahakali and has dreadful appearance, she has huge powerful arms, her existence is beyond Kala/Time, she is the remover of sins; she has noose and weapons to punish.  Oh! Goddess Sri Chamunda, slayer of the demon Chanda ! Consort of Lord Shiva is the embodiment of Fire, she is powerful and has sharp protruding teeth, desirable to mount on Lord Shiva and travels on the corpse of human.  She has dreadful appearance with huge eyes and sharp protruding teeth and boisterous in nature.  My salutation to Goddess Sri Kali! My salutation to Goddess Sri Kalarathri who is insightful in all scriptures and venerated by the deities,
The above sacred verses were eulogized by Lord Shiva/Rudra, who was appointed as envoy to the demons Shumbha and Nishumbha.  Goddess Sri Shakthi was pleased at heart after listening to those glorious verses and revealed her willingness to offer any boon.
Lord Rudra spoke to Goddess Sri Shakthi “ Oh! Goddess Sri Shakthi, I have pleased you by reciting the above sacred hymns; you are the provider of boons and eradicates the past sins of your faithful devotees.  Whoever worships you with utmost devotion would be blessed with virtuous sons, grandsons and abundance of wealth.  Whoever listens to the above sacred verse would be blessed with perpetual devotion at the lotus feet of Goddess Sri Shakthi.  Whoever venerates Goddess Sri Shakthi would get rid of all sins and attain salvation,  a  virtuous King who lost his glories and Kingdom undergoes fast for three days  on Navami, Ashtami and Chathurdashi continuously for an year would regain his glories.  Goddess Sri Shakthi authenticated that whoever reads or listens to the sacred hymns of Goddess Sri Chamunda with utmost dedication and devotion, after having a dip in the sacred pond in Pushkara would get rid of the sins and salvation at the lotus feet and they resides in the Sthyaloka/Brahmaloka.   Whoever has the possession of these sacred verses will not have unknown fears or fear of theft or fire.  Whoever recites these sacred verses with faith would become desirable to all the living and non-living things in the three worlds.  The worshipper would be blessed with virtuous offspring’s, wealth and desirable companion, and also will have abundance of possession of precious gems, horses, elephants and assistants to serve.
Jayasya Devi Chamundey Jaya Bhoothapaharini |
Jaya Sarvagathey Devi Kalarathri Namosthuthey ||
Vishwamoorthiyuthey Shuddhey Virupakshi Thrilochaney |
Bhimarupey Shivey Viddhey Mahamaye Mahodharey ||
Manojaye Manodurgey Bhimakshi Kshubhithakshaye |
Mahamari Vichithrangi Gita Nruthya Priye Shubhey ||
Vikarali Mahakali Kalikey Papaharini |
Pasha Hasthey Dhanda Hasthey Bhima Hasthey Bhayanakey ||
Chamundey Jwalamanasye Theekshna Dhamshtrey Mahabhaley |
Shivayanapriye Devi Prethasanagathey Shivey ||
Bhimakshi Bhishaney Devi Sarvabhootha Bhayangari |
Karali Vikarali Cha Mahakali Karalini ||
Kali Karala Vikranthey Kalarathri Namosthuthey |
Sarva Sasthrabhruthey Devi Namo Deva Namaskruthey ||
|| Phalashruthi : ||
Yevam Sthutha Shivadhoothi Rudrena Parameshtina |
Thuthosha Parama Devi Vakyam Chaivam Uvacha Ha ||
Varam Vrushinishvam Devesha Yath They Manasi Varthathey |
||Sri Rudra Uvacha ||
Sthothrena Anenaya Devi Sthoshayanthi Thvam Varananey ||
Thesham Thvam Varadadevi Bhava Sarva Sathagatha Sathi |
Imam Parvatha Maruhya Ya Poojayathi Bakthitha ||
Sa Puthra Pouthra Pasuman Samruddhim Upagacchathu |
Yas Chaivam Shrunuyath Bhakthya Sthavam Devi  Samudhbhavam ||
Sarva Papa Vinirmuktha Param Nirvanamrucchathu |
Bhrashta Rajyo  Yadha Raja Navamyam Niyatha Suchi ||
Ashtamyam Cha  Chathurdhashyam So Upavasey Narothama|
Samvatsarena Labhatham Rajyam Nishkantakam Puna ||
Yesha Jnanvitha Shakthi Shivadhoothi  Shochyathey |
Ya Yevam Shrunuvan Nithyam Bhakthya  Paramaya Nrupa ||
Sarva Papa Vinirmuktha Param Nirvanamrucchathu |
Yashchainam Padathey Bhakthya Snathva Vai Pushkarey Jale ||
Sarva Yethath Phalam Prapya Brahmaloke Maheeyathey |
Yathraitha Likhitham Geyhey Sadha Thishtadhi Parthiva ||
Na Thathragni Bhayam Ghoram Sarva Choradhi Sambhavam |
Yascchedham Pujayeth Bhakthya Pusthakopi Sthitham Budha ||
Thena Cheshtam Bhaveth Sarva Thrilokyam Sa Characharam |
Jayanthey Bhahava Puthra Dhanam Dhanyam Varasthriya ||
Rathnan Yasva Gaja Bhruthyasthesham Ashu Bhavanthi Cha |
Yathredham Likhyathey Geyhey Thathrapyevam Dhruvam Bhaveth ||
|| Ithi Padmapuraney Shrushti Kandey Sri Chamunda Sthuthi Sampoornam ||
Jai Ambey Ma !!
Jai Sriman Narayana !!

No comments: