Sri Guru Purnima/Vyasa Puja on 12th July, 2014 !!Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
 
 
 
 
Please follow the link below to read about Guru Purnima:
 
 
 
 
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
Jai Sriman Narayana !!

No comments: