Shiva Ashtapadi !! Sapthadashashtapadi - Ashtapadi 17

Jai Sriman Narayana !!
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!Shiva Gitimala was composed by Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswathi ( 62nd Seer of Sri Kanchi Kamakoti Peedam), it consists of 20 enthralling verses known as Ashtapadi praising the pleasurable moments of Lord Ekamreshwarar and Goddess Sri Kamakshi.  This beautiful composition portraits the desperation, devotion and dedication, of individual soul/Jeevathma, attain union with the Supreme soul/Paramathma in order to achieve eternal bliss.  Shiva Ashtapadi/Shiva Gitimala begins with the veneration of Lord Ganesha.  The entire verses illustrate the miserable state of separation of Goddess Parvathi from Lord Shiva.  Goddess Sri Parvati underwent severe penance on the river banks of Kampa in order to unite with the Lord Shiva.  The divine couple undergoes unbearable pain of separation; Lord Shiva came down to Earth and resides under a mango tree where Goddess Sri Parvati undertakes penance was observed by faithful companion of Goddess and was duly informed.  The state of remorsefulness, desertion, guilt and the messages exchanged through the companion of Godess Sri Parvati etc.. are beautifully depicted in the Ashtapadi.  Ultimately Lord Shiva appears before Goddess Sri Parvati and apologizes profusely, after an initial harshness between the couple and blissfully unites.


In the previous chapters Sri Chandrasekharendra Yathi described the pitiable state of Goddess Sri Parvati due to the pain of separation from her consort Lord Shiva, eventually her misconception about Lord’s amorous sport with the young maiden.  She was extremely annoyed by the lack of attention of Lord Shiva; she was shrunken by the cupid flower arrows of Lord Manmatha and converse in extreme bitterness with her faithful companion.  Ultimately, Goddess Sri Parvati realized the presence of Lord who leans down before her with a proposal to alleviate the felony committed by him.


Goddess Sri Parvati angrily spoke “Your red eyes unveils the story of the amorous sport with the young maiden, you still protect her in your third eye due to the obsession towards her  and the pleasure she had given which is like nectar mixed with poison which is far from Vedic nuance.  The flower garland smeared with vermillion due to the nearness of her raised bosom on your wide chest reveals the amorous sport you had with the young maiden, marks of her sharp finger nails all over your body reveals the excitement you had during the passionate sport.   The crescent moon has changed its position on your matted hair locks, your beautiful lips and mouth has become red in color shows the height of your passionate love with the young maiden and it raises my anger.  You are immersed in the thought of her enthralling red feet which caused you shine red reveals your uncontrollable attachment towards her.   Your kind words remind me the pleasurable moment of yours with the young maiden and it is haunting me.  Your shattered matted hair locks tied with the strings of flowers of Kalpaka tree shows the mischievous and passionate sport of yours. “    Goddess Sri Parvati closely observes the strange appearance of Lord Shiva before her and misread them as evident mark of Lord’s passionate sport with the young maiden. 


The above verses of Chandrasekharendra Yathi, ardent devotee of Lord Shiva describes the appearance of Lord Shiva before Goddess Sri Parvati would bring happiness to wise.


|| Om Namashivaya ||

|| Sri Chandrasekharendra Saraswathi Virachith||

|| Navama Sarga: ||

Chapter – 9

Iththam Rusha Sahacharim Parusham Vadhanthi

Shailadhiraja Thanuja Thanujathakashyarth |

Nithva Katham Kathamapi Kshanadham Mahesha:

Bhaga: Prashanthi Vinatham Kudilam Bhabhashey ||

|| Sapthadashashtapadi ||

Ashtapadi - 17

Chathura Yuvathi Surathadhara Jagaritharuna Madhrutha Vilasam

Nidila Nayana Nayanadhwithayam Thava Kathayathi Thadhabhinivesham |

Pahi Thamiha Phalalochana Ya Thava Dhishathi Viharam

Garala Militha Dhavalabhrutha Miva Haramagama Vachanamasaram || Pahi ||


Guruthar Kucha Parirambana Sambhrutha Kukuma Pangila Haram

Smarathi Vishalamuro Vishadham Thava Rathirabha Sadhanuragam || Pahi ||


Rathipathi Samara Vinirmmitha Nishitha Nakha Chihritharekham

Vapuridha Mallika Vilochana Lasadhiva Rathibhara Kruthajaya Rekham || Pahi ||


Radhana Vasanamarunamidham Thava Purahara Bhajathi Viragam

Vigalitha Himakarashakalamudham Chidhadharshatharathi Bharavegam || Pahi ||


Yuvathi Padhasyathayavaka Rasa Pari Chinithatharathi Kamaneeyam

Vilasathi Vapuridhamalagubhahigartha Mayathi Viragamameyam || Pahi ||


Yuvathi Kruthavranamadhara Gatham Thava Kalayathi Mama Hrudhi Rosham

Priya Vachana Vasarepi Maya Saha Spudayathi Thathparithosham || Pahi ||


Suratharu Suma Dhamanikaya Nibhaddha Jadavali Valaya Mudharam

Kithava Manobhava Sangara Shithilithamanu Kathayathi Suviharam || Pahi ||


Ithi Himagiri Kula Dipikaya Krutha Shiva Pari Vadhana Vidhanam

Sukhayathu Buddha Janabhisha Nisheyvana Yathivara Vidhushokhara Ganam || Pahi ||


Idhagivadhani Subhahuni Thava Priyayam

Gadanuraga Krutha Sangama Lanjjithani |

Sakshadhavekshithavathimiha Mamupethya

Kim Bhashasey Kitavashekhara Chandramouley ||
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
Jai Sriman Narayana !!

No comments: