Shiva Ashtapadi !! Ashtapadi -11

Jai Sriman Narayana !!
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!


Shiva Gitimala was composed by Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswathi ( 62nd Seer of Sri Kanchi Kamakoti Peedam), it consists of 20 enthralling verses known as Ashtapadi praising the pleasurable moments of Lord Ekamreshwarar and Goddess Sri Kamakshi.  This beautiful composition portraits the desperation, devotion and dedication, of individual soul/Jeevathma, attain union with the Supreme soul/Paramathma in order to achieve eternal bliss.  Shiva Ashtapadi/Shiva Gitimala begins with the veneration of Lord Ganesha.  The entire verses illustrate the miserable state of separation of Goddess Parvathi from Lord Shiva.  Goddess Sri Parvati underwent severe penance on the river banks of Kampa in order to unite with the Lord Shiva.  The divine couple undergoes unbearable pain of separation; Lord Shiva came down to Earth and resides under a mango tree where Goddess Sri Parvati undertakes penance was observed by faithful companion of Goddess and was duly informed.  The state of remorsefulness, desertion, guilt and the messages exchanged through the companion of Godess Sri Parvati etc.. are beautifully depicted in the Ashtapadi.  Ultimately Lord Shiva appears before Goddess Sri Parvati and apologizes profusely, after an initial harshness between the couple and blissfully unites.


In this verse Sri Chandrashekhara Yathi describes the dialogues of the faithful assistant of Goddess Sri Parvati to the Mother of the Universe “ Oh ! Goddess Sri Parvathi, you are immersed in the thought of the charismatic form of Lord Shiva who has the brilliance of millions of Manmathas, beautiful third eye on his forehead and it has the power to crush the ego of young maidens, he is settled in a garden on the river banks of Kampa.  Your compassionate consort of Lord Shiva is in a miserable state due to the pangs of separation from you and cries to remove the afflictions caused by Lord Manmatha at the time of gentle breeze splatter on his body.   He experiences the strong fragrances of scented water with solid camphor on his body when the gentle breeze from the Mount Malaya embraces him; due to the irresistible pain he curses Lord Manmatha.  Lord Manmatha exemplifies appealing pictures of you was witnessed with a spontaneous delight by him was distracted by the gentle breeze from Mount Malaya.   Lord Shiva expresses his grief looking at your marvelous features, pleading your presence which would help him to recover from the pain of separation and raise his spirits on your raised bosoms.  Your little voice while singing along with the cuckoos reveals the utter grief in you.  The sparkling waters of river Kampa and the sweet scented pollen from the lotuses wedged on the chest of Lord Shiva increases the pain in him; he did not even realize the dripping waters from Ganga from his matted hair locks.  The beautiful eyed Goddess Sri Parvati, your consort is in utter desolation due to the separation from you and every second seems to be Yuga and Kalpa for him, his silly mistakes committed seems to be serious for him, therefore shower mercy on him.”   Goddess Sri Parvati after listening to the wretched state of Lord Shiva caused by Lord Manmatha described by her companion, the mother of Universe immediately entered in to her creeper hermitage with graceful steps and a pleasing smile on her lips.   The faithful companion who was in the midst of the sporting fight between the divine couple sincerely wished for the reunion of the couple and their happiness.  Shortly, she conveyed the state of Goddess Sri Parvati to Lord Shiva.   


The above verses of Sri Chandrasekhara Yathi describes the delusion born out of separation   in Lord Shiva who is attired in elephant skin would shower all the happiness to his worshipper.


Om Nama Shivaya
Sri Chandrasekharendra Saraswathi Virachith
|| Shiva Ashtapadi ||
Ekadashashtapadi : Ashtapadi -11
Himagiri Thanaye Guruthara Vinaye Niyutha Madhana Shubha Rupam
Nidila Nayana Manurajjaya Sathi Thava Virahajanitha Gana Thapam
Malayaja Pavane Kampanuvane Vasathi Sudhathi Puravairi
Yuvathi Hrudhaya Madha Mardhana Kushali Sambrutha Kelivihari…. ||Malayaja Pavane ||
Vadha Mrudhu Dhayithey Mama Hrudhi Niyathey Bahiriva Charasi Sameepam
Vadhathi Muhurmuharithi Hara Mamaka Dheha Madhana Gana Thapam || Malayaja Pavane ||
Arughana Saram Himajala Pooram Vapushi Pathitha Mathi Dharam
Sapadhi Na Mrushyathi Shapathi Manobhava Athi Mrudula Malaya Sameeram || Malayaja Pavane ||
Vilikhathi Chithram Thava Cha Vichithram Pashyathi Sapadi Samodham
Vadhathi Jadithi Bahu Mamithi Shambararipurathi Kalayathi Khedham || Malayaja Pavane ||
Aparyanilam Mayi Dhrutha Leelam Nayana Kusumamathi Lolam
Virahatharuni Virahathuramanumaja Mamiha (Thi) Vilapathi Sa (So) Lam || Malayaja Pavane ||
Lasadhaparadham Manasijabhadham Vimrusha Vinethumupayam
Guruthara Thunga Payodhara Durgamapanaya Haramanapayam || Malayaja Pavane ||
Athidhruthamaney Parabhrutha Ganey Kishridhudhajya Ganam
Jahi Jahi Manamanuna Gunai Ramayashu Viraha Chira Dheenam || Malayaja Pavane ||
Ithi Shivaviraham Ganathara Moham Bhanathi Niyamijana Dheerey
Chandra Shikhamani Namani Kushalamupanaya Gajavarachirey || Malayaja Pavane ||
Vimala Salilodhaccha Kampa Saroruha Dhorani –
Parimalaraja: Palisamkrantha Mandha Sameerano |
Vithapathi Viyadhrungamandi Chakara Shira: Sthiyatham
Thava Hi Virahakrantha: Kantha: Nathopi Na Vedhitha: ||
Anubhavathi Mrugakshi Thwadhiyogakshananam
Lavamiva Yugakalpam Swalpamathmaparadham |
Thwayi Vihithamanalpam Manyamana: Kathamchith
Nayathi Samayamenam Devi Thasmin Praseedha ||
Ithi Sahachari Vanimenangamoulim Manobhava –
Vyathana Kathanimenamakanyar Karnasudhajarim |
Sapadhi Mudhitha Vinyasyanthi Padhani Shanai: Shanai:
Jayathi Jagatham Matha Nethu: Pravishya Lathagruham ||
Sa Dhaksha Devana Viharajayanushanga Leelahavey Bhavathi Shailajaya Shivasya |
Chetha:  Prasadhamanayostharasa Vidhaya Devya Krutham Kathayathi Sma Sakhi Rahasyam ||
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
Jai Sriman Narayana !!

No comments: