275 Thevara Shivasthalam !! Pandyanadu Shivasthalam !!

Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Male Deity

Female Deity

Thevara Shivasthalm &

Mangalasasanam

Sri Chokkanathar

Sundareswarar/Somasundarar

Sri Meenakshi

Angayarkanni

Thiru Alavai

Madurai

Appar,Sambandhar

Thiru Appudaiappar/

Appudaiyar/Annavinothar

Vidabeswarar

Kuravankamazh Kuzhalammai

Sundarakunthalambikai

Thiruappanar

Madurai

Sambandhar

Thiru Parangirinathar

Parankundrunathar

Sathyagireeswarar

Avudainayaki

Thirupparankundram

Madurai

Sambandhar, Sundarar

Thiru Edakanatheswarar

 

Elavarkuzhaliammai

Ma Devi Ambikai

Thiruvedagam

Madurai

Sambandhar

Thiru Kodunkundreeswar

Kodunkundrunathar

Ugragireeswarar

Amuthambikai

Kuyilamruthanayaki

Thirukodunkudram
Madurai

Sambandhar

Thiruthalinathar

 

Sri Sivakami

Soundaryanayaki

Thiruputhur

Sivagangai District,

Appar, Sambandhar

Thirupazhampathinathar

Pazhampathinathar

Vruddhapureeswarar

Karunainayaki

Thirupunnavayil

Pudukottai District,

Sambandhar, Sundarar

Thiru Ramanathaswamy

Parvathavardhini Thayar

Rameshwaram/Jyotir Lingam

Ramanathapuram Dist.

Appar, Sambandhar

Thiruadanainathar

Adi Ratneswarar

Ajagajeswarar

Snehavalli Thayar

Thiruvadanai

Ramanathapuram Dist.

Sambandhar

Thirukalaippar

Swarnakaleeswarar

Someshwarar

Sundareswarar

Swarnavalli Thayar

Soundara Nayaki

Meenakshi

Thirukalaipper/Kalayarkovil

Sivagangai District,

Sambandhar, Sundarar

Thirupoovananathar

Thirupushpavaneswarar

Pitrumuktheeswarar

Soundara Nayaki

Minnanaiyal

Azhakiyanayaki

Thirupoovanam

Ramanathapuram Dist.

Appar,Sundarar,Sambandhar

Thirumeninathar

Bhoominathaswamy

Sahayavalli Thayar

Thunaimalainayaki

Thiruchuzhiyal

Viruthunagar Dist.

Sundarar

Thirukutralanathar

Kutrampalanathar

Trikoodanathar

Trikoodachaleswarar

 

Kuzhalvaimozhiammai

Thirukutralam

Tirunelveli District

Sambandhar

Thirunellaiyappar

 

Kanthimathiammai

Thirunelveli

Tirunelveli District

Sambandhar
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
Jai Sriman Narayana !!

No comments: