275 Thevara Shivasthalam !! Kaveri Thenkarai (South) Shivasthalam !!

Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Male Deity
Female Deity
Thevara Shivasthalam &
Mangalasasanam
Sri Parithiyappar
Baskareswarar
Sri  Mangalanayaki
Mangalambikai
Thirupparithiniyamam
Thanjavur
Sambandhar
Sri Vennikarumpar
Venninathar
Karumpeswarar
Sri Soundaranayaki
Azhakiyanayaki
Thiruvenniyur/Venni
Needamangalam,Thiruvanur
Appar, Sambandhar
Sri Pushpavananathar
Chathuranga Vallabha Nathar
Karpakavalli
Sri Rjarajeswari
Thirupoovannur
Poovannur, Thiruvanur
Appar, Sambandhar
Sri Naganathaswami
Sarppapureeswarar
Sri Amruthanayaki
Thirupathaleecharam/Pamani
Mannargudi, Thiruvanur
Sambandhar
Sri Parijathavaneswarar
Kalarmulainatheswarar
Ilam Kompanal
Amuthavalli Thayar
Thirukkanar
Thirukkanar,Thiruvanur
Sambandhar
Suvarna Sthapaneswarar
Ponvaitha Natheswarar
Sri Akhilandeswari
Thiruchittremam/Chithaimur/
Chittraimur
Thiruvanur
Sambandhar
Sri Manthrapureeswarar
Sri Bruhathnayaki
Periyanayaki
Thiruvuchathanam/Koyilur
Thiruthuraipoondi,Thiruvanur
Sambandhar
Sri Satgunanatheswarar
 
Sri Mangalanayaki
Thiru Idumbavanam
Idumbavanam,Thiruvanur
Sambandhar
Sri Karpakanathar
Sri Mangalanayaki
Soudaranayaki
Thirukkadikkulam
Karpakanarkovil,Karpakanathar
Kulam, Thiruthuraipoondi
Thiruvanur
Thiruneelnerinathar
Sthirabuddheeswarar
Sri Gnanambikai
Thiruthandalaineelneri/
Thandalacherry
Thiruthuraipoondi, Thiruvanur
Sambandhar
Sri Kozhuntheeswarar
Sameevaneswarar
Sri Madhurabhashini
Thenar Mozhiyal
Thenambal
Thirukkottur
Mannargudi,Thiruvanur
Sambandhar
Sri Vendurainathar
Madhuravaneswarar
Vel Nedunganni Ammai
Bruhathambal
Thiruvendurai/Thiru Vandu
Thurai
Mannargudi,Thiruvanur
Sambandhar
 
Sri Vilvavaneswarar
Sri Soundarambikai
Thirukkolamputhur/Thiru
Kalamputhur/Thirukkalampur
Thiruvanur
Sambandhar
Sri Jagatheeswarar
Pennamruthanayaki
Thirupperayil/Vangarapperayil/Okaipperayur
Thiruvanur
Thirunavukkarasar
Sri Agneeswarar
Theevannanathar
Panchinum Men Mulai
Ammai
Thirukkollikkadu
Thiruthuraipoondi,
Thiruvanur
Sambandhar
Sri Rajathagireeswarar
Vellimalainathar
Periyanayaki
Thiruthechangur
Thiruthuraipoondi,
Thiruvanur
Sambandhar
Sri Nellivananatheswarar
Sri Mangalanayaki
Thirunellikka
Thirunellikkaval,
Sambandhar
Sri Rathnapureeswarar
Manikkavannar
Ma Malar Mangai
Rathnapureeswari
 
Thirunattiyathankudi
Mavur, Thiruvanur,
Sundarar
Sri Kannayiranathar
Thiru Kailayanayaki
Thirukkattrayil/
Thirukkaravasal,
Thiruvanur,
Sambandhar
Sri Nadutharinathar
Naduthariappar
Mathumainayaki
Thirukkandrapur/Thirukkannapur
Thiruvanur,
Appar,
Hrudayakamalanathar
Mana Thunai Nathar
Mazhayon Kanni
Thiruvalivalam
Thirukkuvalai,Thiruvanur
Appar,Sundarar,Sambandhar
Sri Kaichinanathar
Ven Valai Nayaki
Thirukaichinam/kacchanam
Thiruvanur
Sambandhar
Sri Kolilinathar
Vandamar Poonkuzhali
Thirukkolili
Thirukkuvalai
Nagapattinam
Appar, Sundarar, Sambandhar
Sri Vaimurnathar
Palinum Nan Mozhi
Ammai
Thiruvaimur
Nagapattinam
Appar, Sambandhar
Sri Vedaranyeswarar
Thirumarakkadunathar
Sri Vedanayaki
Yazhinum Iniya Mozhi
Ammai
Thirumaraikkadu
Vedaranyam
Nagapattinam
Appar, Sundarar, Sambandhar
Sri Agatheeswarar
Pakampiriyal
Soundaranayaki
Mangainayaki
Thiru Agathyanpalli
Nagapattinam
Sambandhar
Thiru Amruthaghateswarar
Sri Anjanakshi
Maiyyar Thadangani
Thirukkodiyakkarai
Vedaranyam
Nagapattinam
Sundarar

 
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara !!
 
 
 
Jai Sriman Narayana !!

No comments: