51 Shakthisthalam/Shakthi Peedam !! Ashtadasha Shakthi Peeda Stothrani !!

 
Jai Sriman Narayana !!
 

 
 
Jai Ambey Ma !!
 
 
 
 
 

 
 
 
 


 

 
 


 

 

 
Ashtadasa Shakthi Peedani Yoginamapi Durlabham
Sayamkalam Padeth Nithyam Sarva Shatru Vinasanam
Sarva Roga Haram Divyam Sarva Sambathkaram Shubham
  
 
Jai Ambey Ma !!
 


 
 
Jai Sriman Narayana !!

No comments: