Sri Jayadeva Ashtapadi - Gita Govinda Mahakavyam !! Ashtapadi - XXII !!

Jai Sriman Narayana !!

Radhey Krishna !!

Bhagavad Dharshanam

Sa Sasadhwasa Sanandham
Govindhey Lola Lochanam
Shimjana Manju Manjeeram
Pravi Vesa NivesanamAshatapadi - 22 (Kalyana Ashtapadi)
Madhyamavati - Adi

Radha Vadhana Vilokana Vikasitha
Vividha Vikara Vibhangam
Jalanidhi Miva Vidhu Mandala Dharshana
Tharalitha Thunga Tharangam
Harim Eka Rasam
Chiramabhilashitha Vilasam

Sa Dha Dharsha Guru Harsha Vasamvadha
Vadhana Mananga Vikasam
Harim Eka Rasam
Chiramabhilashitha Vilasam

Hara Mamala Thara Thara Murasi Dhathatham
Pari Labhya Vidhooram
Sputa Thara Phena Kadhamba Karambitha
Iva Yamuna Jala Pooram
Harim Eka Rasam
Chiramabhilashitha Vilasam

Syamala Mrudula Kaleybhara Mandalam
Adhigatha Gowradhu Kulam
Neela Nalina Miva Peetha Paraga
Padala Bara Valayitha Moolam
Harim Eka Rasam
Chiramabhilashitha Vilasam

Tharala Drugacchala Chalana Manohara
Vadhana Janitha Rathi Ragam
Spuda Kamalodhara Khelitha Khanjana
Yugamiva Sharadhi Thatakam
Harim Eka Rasam
Chiramabhilashitha Vilasam

Vadhana Kamala Pari Seelana Militha
Mihira Sama Kundala Shobham
Smitha Ruchi Ruchira Samullasithadhara
Pallava Krutha Rathi Lobham
Harim Eka Rasam
Chiramabhilashitha Vilasam

Sasi Kirana Churithodhara Jaladhara
Sundara Kusuma Sukesam
Thimirodhitha Vidhu Mandala Nirmala
Malayaja Thilaka Nivesam
Harim Eka Rasam
Chiramabhilashitha Vilasam

Vipula Pulaka Bara Dhanthuritham
Rathi Keli Kalabira Dheeram
Mani Gana Kirana Samooha Samujwala
Bhooshana Subhaga Sareeram
Harim Eka Rasam
Chiramabhilashitha Vilasam

Sri Jayadeva Banitha Vibhava
Dhvigunikrutha  Booshana Baram
Pranamatha Hrudhi Vinidhaya Harim
Suchiram Sukruthodhaya Saram
Harim Eka Rasam
Chiramabhilashitha Vilasam

Athikramya Pangam
Shravana Padha Paryantha Gamana-
Prayasenavakshano:
Tharala Thara Tharam Gamithayo:
Idhanim Radhaya: Priyathama
Sama Loka Samaye
Papatha Swedhambu Prasara
Iva Harshasru Nikara:

Bhajanthya: Thalpantham Krutha Kapada
Kandoothi Vihitha-
Smithey Yathey Geyhath Bahirapi
Hithalee Parijaney
Priyasyam Pashyantha:
Smara Paravasakootha Subhagam
Salajja Lajjapi Vyagamadhiva
Dhooram Mruga Drusha:


Jayasri Vinyasthaitha: Mahitha
Iva Mandhara Kusumai:
Swayam Sindoorena Dhwiparana Mudha
Mudritha Iva
Buja Peeda Kreedahatha
Kuvalaya Peeda Karina:
Prakeerna Srug Bindu:
Jayathi Buja Dando Murajitha:

Ithi Sri Gita Govindhey Srungara Mahakavye
Sri Krishna Dasa Jayadeva Kruthou Sanandha
Govindho Nama Ekadhasha Sarga:

Radhey Krishna !!

Jai Sriman Narayana !!


No comments: