Sri Jayadeva Ashtapadi !! Gita Govinda Mahakvyam !! Ashtapadi XX !!

Jai Sriman Narayana !!

Radhey Krishna !!

Sarga: 11

Radha's Pakwa Vishesham

Suchira Manunayena Preenayithva Mrugaksheem
Gathavathi Krutha Veshey Kesavey
Keli (Kunja) Shayyam
Rachitha Ruchira Vesham (Boosham)
Drushti Moshey Pradoshey
Spurathi Niravasadham
Kapi Radham Jagadha
Ashtapadi - 20
Kalyani - Chappu

Virachitha Chadu Vachana Rachanam
Charaney Rachitha Pranipatham
Sambrathi Manjula Vamjula Seemani
Keli Sayana Mupayatham

Mugdhey Madhu Madhanam Hey Radhey
Anugatha Manusara Radhey Radhey
Mugdhey Madhu Madhanam Hey Radhey

Ghana Jaghana Sthana Bharabarey
Dhara Mandhara Charana Viharam
Mukharitha Mani Manjeera Mupaihi
Vidhehi Marala Vikaram
Mugdhey Madhu Madhanam Hey Radhey

Srunu Ramaneeyatharam Tharuni Jana
Mohana Madhupa Viravam
Kusuma Sarasana Sasana Vandhini
Pikanikarey Baja Bhavam
Mugdhey Madhu Madhanam Hey Radhey

Anila Tharala Kisalaya Nikareyna
Karena Latha Nikurambam
Preranamiva Karaboru Karothi
Gathim Prathi Munja Vilambam
Mugdhey Madhu Madhanam Hey Radhey

Spuritha Managa Tharanga Vasadhiva
Soochitha Hari Parirambam
Pruccha Manohara Hara Vimala-
Jaladhara Mamum Kucha Kambam
Mugdhey Madhu Madhanam Hey Radhey

Adhi Gatha Makhila Sakhibiridham Thava
Vapurapi Rathirana Sajjam
Chandi ! Rasitha Rasanara Vandindimam
Abhisara Sarasa Malajjam
Mugdhey Madhu Madhanam Hey Radhey

Smara Sara Subhaga Nakhena Sakhim
Avalambya Karena Saleelam
Chala Valaya Kwanithaira Avabodhaya
Harimapi Nijagathi Seelam
Mugdhey Madhu Madhanam Hey Radhey

Sri Jayadeva Banitha Madharikruth
Haram Udhasitha Vamam
Hari Vinihitha Manasa Madhithishtathu
Kanda Thadi Maviramam
Mugdhey Madhu Madhanam Hey Radhey

Sa Mam Dryakshathi Vakshyathi Smara Katham
Prathyanga Alinganai:
Preethim Yasyathi Ramsyathey Sakhi !
Sama Gathyethi Chinthakula :
Sa Thwam Pashyathi Veypathey
Pulakayathya Nandhathi Swidhyathi
Prathyudhgacchathi Moorchathi Sthira Thama:
Punjjey Nikujey Priya:

Akshnor Nikshi Padhanjanam
Sravanayo: Thapinccha Guccha Valim
Moordhni Shyama Saroja Dhama Kuchayo:
Kasthurika Pathrakam

Dhoorthanam Abhisara Sahasa Krutham
Vishwang Nikunjey Sakhi !
Dhwantham Neela Nichola Charu Sudhrusham
Prathyanga Malingathim

Kashmira Gowravapusha Mabhisarikanam
Aabadha Rekhamabhitho Ruchi Manjaribhi:
Ethatha Mala Dhala Neela Thamam Thamisram
Thath Prema Hema Nikasholpalatham Thanothi

Radhey Krishna !!

Jai Sriman Narayana !!No comments: