Sri Jayadeva Ashtapadi - Gita Govinda Mahakavyam !! Ashtapadi - XIX!!


Jai Sriman Narayana !!

Radhey Krishna !!

Bhagavad Anugraha Prakatanam

Athrantharey Masruna Roshavashadha Seema-
Nishwasa Nissaha Mukhim Sumukhim Upethya
Savreeda Meekshitha Sakhi Vadhanam Nidhanthey
Sanandha Gadhgadha Padham HaririthyuvachaAshtapadi - 19
Mukhari - Jampa

Vadhasi Yadhi Kinchithapi Dhantha Ruchi Koumudhi
Harathu Dharathimiram Athi Ghoram
Spuradhara Seedhavey Thava Vadhana Chandrama
Rochayathu Lochana Chakoram

Priye Charuseeley Priye Charuseeley
Muncha Mayi Manam Anidhanam
Sapadhi Madhananalo Dhahathi Mama Manasam
Dhehi Mukha Kamala Madhu Panam
Priye Charuseeley Priye Charuseeley

Sathyamevasi Yadhi Sudhathi Mayi Kopini
Dhehi Ghara Naghara Sharaghatham
Ghadaya Buja Bandanam Janaya Radha Gandanam
Yena Va Bavathi Sukha Jatham
Priye Charuseeley Priye Charuseeley

Thwamasi Mama Bhushanam Thwamasi Mama Jeevanam
Thwamasi Mama Bava Jaladhi Ratnam
Bavathu Bavatheeha Mayi Sathatham Anurodhinee
Thathra Mama Hrudaya Mathi Yathnam
Priye Charuseeley Priye Charuseeley

Neela Nalinabha Mapi Thanvi Thava Lochanam
Dharayathi Kokanadha Roopam
Kusuma Shara Bana Bavena Yadhi Ramjayasi
Krishna Midha Methadhanu Roopam
Priye Charuseeley Priye Charuseeley

Spurayathu Kucha Kumbhayo Rupari Mani Manjari
Rajjayathu Thava Hrudaya Dhesham
Rasathu Rasanapi Thava Khana Jaghana Mandley
Khoshayathu Manmatha Nidhesham
Priye Charuseeley Priye Charuseeley

Sthala Kamala Bajanam Mama Hrudaya Ramjanam
Janitha Rathi Ranga Para Bagam
Bana Masruna Vani Kara Vani Charanadhwayam
Sarasa Sadhalakthaka Saragam
Priye Charuseeley Priye Charuseeley

Smaragarala Khandanam Mama Shirasi Mandanam
Dhehi Mudha Pallava Mudharam
Jwalathi Mayi Dharuno Madhana Kadhananalo
Harathu Thadhu Pahitha Vikaram
Priye Charuseeley Priye CharuseeleyIthi Chadula Chadu Padu Charu Mura Vairino
Radhikamadhi Vachana Jatham
Jayathu Padmavathee Ramana Jayadeva Kavi
Barathi Banithamithi Geetham
Priye Charuseeley Priye Charuseeley

Parihara Kruthathangey ! Shangam
Thwaya Sathatham Khana -
Sthana Jakhanaya Kranthey Swanthey
Paranavakasini
Vishathi Vithanoranyo Dhanyo
Na Kopi Mamantharam
Sthana Bara Paree Rambarambey
Vidhehi Vidheyatham.

Mugdhey Vidhehi Mayi Nirdhhaya Dhantha Dhamsam
Dhorvalli Bandha Nibida Sthana Peedanani
Chandi ! Thwameva Mudha Manjaya Pancha Bana -
Chandala Kanda Dhalanadha Sava ! Prayanthu

Sasimukhi ! Thava Bathi Bangurabru:
Yuva Jana Moha Karala Kala Sarpi
Thadhudhitha Baya Banjanaya Yunam
Thwadhadhara Sheedhu Sudhaiva Sidha Manthra:

 


Bandhukadyuthi Bandhavoyamadhara:
Snigdho Madhukacchavi:
Ganda : Chandi ! Chakasthi Neela Nalina-
Sree Mochanam Lochanam
Nasanvethi Thila Prasoona Padhaveem
Kundhabha Dhanthi Priye !
Prayasthuvanmukha Sevaya Vijayathey
Vishwam Sa Pushpayudha:

Vyadhayathi Vrudha Mounam Thavi !
Prapanchaya Panchamam
Tharuni ! Madhuralapai: Thapam
Vinodhaya Drushtibhi:
Sumukhi ! Vimukhi Bavam Thavad
Vimuncha Na Muncha Mam
Swayamathisaya Snigdho Mugdhey
Priyoya Mupasthitha:

Drishou Thava Madhalasey
Vadhana Mindhu Mathyunnatham
Gathirjjana Manorama
Vidhutha Ramba MoorudhwayamRathisthava Kalavathi Ruchira
Chithra Lekhey Bruvou
Aho Vibudha Youvatham
Vahasi Thanvi Prithveem Gatha

Preethim Vasthanutham Hari:
Kuvalaya Peedeyna Sardham Raney
Radha Peena Payodhara Smarana Kruth
Kumbhena Sambhedhavan
Yathra Svidhyathi Meelathi Kshanamatha
Kshipthey Dhvipepi Kshanath
Kamsa Syala Mabujjitham Jitha Mithi
Vyamoha Kolahala:

Ithi Sri Gita Govindhey Srungara Mahakavye
Sri Krishnadasa Jayadevakruthou Radha Varnaney
Chathura Chathur Bujo Nama Dasama Sarga:

Radhey Krishna !!
Jai Sriman Narayana !!

No comments: