Sri Jayadeva Ashtapadi !! Gita Govinda Mahakavyam !! Ashtapadi - XV !!

Jai Sriman Narayana !!
Radhey Krishna !!


Alangara Varnanam

Viraha Pandu Murari Mukhambuja-
Dyuthirayam Thirayannapi Vedhanam
Vidhuratheeva Thanothi Manoboova:
Suhrudhaye Hrudhaye Madana Vyadham

Ashtapadi - 15
Saveri - Chapu/Adi

Samudhitha Madhaney Ramani Vadhaney
Chumbana Chalitha Adharey
Mrugamadha Thilakam Likhathi Sapulakam
Mruga Miva Rajaneekarey
Ramathey Yamuna Pulinavaney
Vijayee Murariradhuna
Ramathey Yamuna Pulinavaney

Khana Chaya Ruchirey Rachayathi Chikurey
Tharalitha Tharunananey
Kuravaka Kusumam Chapala Sushamam
Rathipathi Mruga Kananey
Ramathey Yamuna Pulinavaney

Ghadayathi Sukhaney Kucha Yuga Gaganey
Mrugamadharuchi Rushithey
Manisara Mamamlam Tharaka Padalam
Nakhapadhi Sasi Booshithey
Ramathey Yamuna Pulinavaney

Jithabisa Sakaley Mrudu Buja Yugaley
Karathala Nalini Dhaley
Marakatha Valayam Madhu Kara Nichayam
Vitharathi Hima Seethaley
Ramathey Yamuna Pulinavaney

Rathi Gruha Jakhaney Vipulapa Khaney
Manasija Kanakasaney
Manimaya Rasanam Thorana Hasanam
Vikarathi Krutha Vasaney
Ramathey Yamuna Pulinavaney

Charana Kisalaye Kamala Nilaye
Naghamani Gana Poojithey
Bahirapa Varanam Yavaka Baranam
Janathi Hrudhi Yojithey
Ramathey Yamuna Pulinavaney


Dhyathi Subrusham Kamapi Sadhrusham
Ghala Haladhara Sodarey
Kimaphala Mavasam Chiramiha Virasam
Vadha Sakhi ! Vidapodharey
Ramathey Yamuna Pulinavaney

Iha Rasa Bananey Krutha Hari Gunaney
Madhuripu Padha Sevakey
Kaliyuga Charitha Na Vasathu Duritham
Kavi Nrupa Jayadevakey
Ramathey Yamuna Pulinavaney

Radhey Krishna !!

Jai Sriman Narayana !!

No comments: