Pancharatna Krithi !! Endaro Mahanubhavulu...

Jai Sriman Narayana !!
Ragam: Sri/ Talam: Adi


Pallavi :

Endaro Mahanubhavulu

Andariki Vandanamulu

  
Anu Pallavi:

 
Chanduru Varnuni Antha

Chandamunu Hrudayaaravindamuna Juchi

Brahmanandamanu Bhavimchu Vaaru

 

charanam 


Sama Gana Lola Manasija Lavanya Dhanya Murdhanyul
(endarO)

 

 Manasa Vana Chara Vara Sancharamu Salipi Murthi Baguga Pogadane Vara 

 

Araguna Padamulaku Svanthamanu Sarojamunu Samarpanamu Seyu Vara 

 
 

Pathita Pavanudane Parathparuni Gurinchi Paramarthamagu Nija Margamuthonu
Baduchnu Sallapamutho Svara  Layadi Ragamula Deliyu Vara

 

Hari Guna Manimaya Saramulu Galamuna Shobhillu Bhakta Kotulilalo Thelivitho
Chelimitho Karuna Galgu Jagamellanu Sudha Drshtichey Brochu Vara 

 

Hoyalu Mira Nadalu Galgu Sarasuni Akanula Juchchnu Pulaka
Sharirula  Ananda Payodhi Nimagnula  Mudambunanu Yashamu Galavar

 Parama Bhagavata Mauni Vara Shashi Vibhakara Sanaka Sanandana
 Digisha Sura Kimpurusa Kanaka Kashipu Sutha Narada Thumburu
 Pavanasunu Balachandra Dhara Shuka Sarojabhava Bhusuravarulu
 Parama Pavanulu Ghanulu Shashvatulu Kamala Bhava Sukhamu Sadanubhavulu Gaka 

 

Ni Menu Nama Vaibhavambulanu Ni Parakrama Dhairyamula Shantha Manasamu Nivulanu
Vachana Sathyamunu, Raghuvara Niyeda Sadbhakthiyu Janinchakanu Durmathamulanu Kalla
Jesinatti Nimadi Neringi Santhasambunanu Guna Bhajana Nanda Kirthanamu Jeyu Vara 

 

 

Bhagavata Ramayana Gitadhi Shruti Shastra Puranamu Marmamulanu  Shivadhi    Sanmathamula
Gudhamulan Muppadhi Mukkoti Surantharangamula Bhavamula Nerigi Bhava Raga Layadi
Saukhyamuchey Chirayuvula Galigi Niravadhi Sukhathmulai Thyagarapthulaina Vara

 

Prema Muppiri Gonu Vela Namamu Dhalachevaru Ramabhakthudaina Thyagarajanuthuni Nija   Dasulaina Vara

 

Jai Sriman Narayana !!
 

No comments: